Preload, prefetch và các thuộc tính khác trên link

Cùng tìm hiểu các attribute sử dụng trên thẻ link để cải thiện hiệu năng.... Preload <link rel="preload" />sẽ báo với trình duyệt download…

Từ nồi hành phi bị cháy đến chuyện nghe lời khuyên và áp dụng công nghệ

Chuyện là, vào 1 ngày đẹp trời nọ, mình bỗng dưng thèm món bánh cuốn Việt Nam. Xem hướng dẫn trên mạng, thấy cũng dễ nên mình bắt tay vào…
© 2023 QuangHD